...

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานโครงการอทุยานประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 1073 ครั้ง)